45

Winnaars en verliezers van het ruimtegebruik

14.00 - 15.00 UUR

De evolutie van het ruimtegebruik voor wonen in Vlaanderen: wie zijn winnaars en verliezers? Dr. Roel Helgers (Matexi) e.a.

Wordt er nog steeds zoveel open ruimte aangesneden in buitengebieden als vroeger? In welke mate is ‘stadsvlucht’ nog een relevant begrip? Welke woonwensen hebben jongeren vandaag? Hoe zijn die veranderd? Welke relaties bestaan er tussen mobiliteit en woningprijzen? Welke fiscale instrumenten kunnen we hanteren om het aansnijden van de open ruimte te beperken? Het Witboek BRV maakt deze vragen actueler dan ooit.

Matexi legt de vragen voor aan twee gerenommeerde onderzoekers en presenteert resultaten uit eigen onderzoek.

Sprekers
Dr. Karolien Vermeiren (R&D professional, VITO) geeft een overzicht van de evolutie van het ruimtegebruik en -beslag in Vlaanderen, tot op het lokale niveau.

Dr. Roel Helgers (market economist, Matexi) biedt inzicht in marktgerelateerde evoluties zoals migratiebewegingen tussen stad en platteland. Hij brengt de evolutie in kaart van de grond- en woningprijzen en van de aangevraagde bouwvergunningen. Hij onderzoekt tevens de samenhang tussen bepaalde tendensen – o.a. mobiliteit, prijs, bevolkingsprognoses – en duidt patronen. Aanvullend geeft hij de resultaten weer van een enquête van Matexi over de onderliggende motieven die bepaalde veranderingen kunnen verklaren.

Drs. Geert Goeyvaerts (doctoraal onderzoeker, KUL) beschrijft de tools die gebruikt kunnen worden om de vooropgestelde doelstellingen in het BRV-Witboek te faciliteren, o.a. een potentiële herschatting van de kadastrale inkomens.

Dit is een sessie georganiseerd door onze partner Matexi.

Sustainable Development Goals_Dutch-11.jpg 

De klimaat-neutrale gemeente: hoe maken we het klimaat tot een zaak van iedereen en van alle beleidsdomeinen?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In