45

Winnaars en verliezers van het ruimtegebruik

14.00 - 15.00 UUR

Sinds de introductie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen in 1997 en meer recentelijk de aanzet tot het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wordt steeds meer de nadruk gelegd op (binnen)stedelijke verdichting. Mensen zouden rond knooppunten van openbaar vervoer en nabij voorzieningen moeten gaan wonen, met als mogelijk gevolg een leegloop van het platteland. Tezelfdertijd blijkt, o.a. uit recent onderzoek door UNIZO, dat aanbodclusters van winkelgebieden buiten de steden sterker toenemen dan de binnenstedelijke aanbodclusters en dat de leegstand in binnenstedelijke winkelgebieden de afgelopen jaren is toegenomen. Het gebruik van de beschikbare ruimte is met andere woorden een inherent dynamisch gegeven dat tot stand komt door vraag en aanbod. Tijdens de VVSG-trefdag presenteert Matexi eigen onderzoeksresultaten die licht werpen op deze evoluties. 

Spreker
Roel Helgers, market e‚Äčconomist, Matexi

Dit is een sessie georganiseerd door onze partner Matexi.

De klimaat-neutrale gemeente: hoe maken we het klimaat tot een zaak van iedereen en van alle beleidsdomeinen?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In