71

Werkbezoek weggeefwinkel De Olijfboom en de Taskforce Vluchtelingen Gent

14.00 - 16.30 UUR

​De hartverscheurende beelden van de vluchtelingencrisis in 2015 maakte hartverwarmende reacties los bij de Gentenaars. Mensen boden zich aan als vrijwilligers, doneerden kledij en huisraad en zetten initiatieven op om de vluchtelingen een warm welkom te heten. Dit leidde tot de oprichting van 'De Olijfboom'. Deze doorgeefwinkel verdeelt de aangeboden hulpgoederen onder de vorm van starterspakketten zowel aan vluchtelingen als aan andere kwetsbare Gentenaars.

Vluchtelingen vinden in De Olijfboom een nieuwe thuis waar ontmoeting centraal staat. Mensen maken er nieuwe vrienden en vrijwilligers kunnen er zelf hun steentje bijdragen.

Maak kennis met de werking van De Olijfboom alsook de inbedding binnen de ruimere werking van de Taskforce Vluchtelingen Gent.

Voor dit werkbezoek fietsen we van het ICC naar De Olijfboom​​​​​ en terug (2,6 km). We duimen voor mooi weer, maar denk toch aan gepaste (regen)kledij.​

De sociale gemeente: wat als uw bestuur alles uit de kast haalt opdat iedereen mee kan doen?; De samenwerkende gemeente: hoe meer en beter realiseren door de maatschappelijke krachten te benutten die voorhanden zijn?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In