64

Proefsessie Service Design

14.00 - 16.30 UUR

​Service Design is een krachtige methodiek om vanuit het standpunt van gebruikers en medewerkers uw hulp of dienstverlening te innoveren. Essentieel zijn gebruikersbevraging, visuele en creatieve aanpakken, out of the box-denken en vroegtijdig testen van oplossingen en prototypes. We nodigen u uit op een proefsessie om de essentials te beleven.

Sustainable Development Goals_Dutch-16.jpg 

De slimme gemeente: hoe technologie inzetten om maatschappelijke vragen op te lossen?; De sociale gemeente: wat als uw bestuur alles uit de kast haalt opdat iedereen mee kan doen?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In