69

Werkbezoek Foodsavers: aan de slag met voedseloverschotten

14.00 - 16.30 UUR

Het OCMW Gent en de stad Gent startten begin maart samen Foodsavers Gent op, een logistiek platform dat voedseloverschotten uit de Gentse regio recupereert en herverdeelt. Voedseloverschotten die nog geen bestemming hadden, worden verdeeld naar Gentse sociale organisaties. Op deze manier slaat Gent drie vliegen in één klap: gezonde voeding bij doelgroepen brengen die er het meest behoefte aan hebben, verminderen van de klimaatimpact van het Gents voedselsysteem en werkervaring van langdurig werkzoekenden.

Aan het project ging een grondige voorbereiding vooraf. Kom letterlijk en figuurlijk proeven en verneem meer over voorbereiding, aanpak en eerste resultaten.

Sustainable Development Goals_Dutch-07.jpg 

De sociale gemeente: wat als uw bestuur alles uit de kast haalt opdat iedereen mee kan doen?; De klimaat-neutrale gemeente: hoe maken we het klimaat tot een zaak van iedereen en van alle beleidsdomeinen?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In