58

Werkbezoek De Welzijnsknoop: ontmoetingsplek van Ledeberg

10.00 - 12.30 UUR

De Welzijnsknoop maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject 'Ledeberg leeft'. Samen met het OCMW Gent werkt de stad aan meer en actievere dienstverlening, meer en mooier groen en creëert ze plaats voor ontmoetingen in Ledeberg. De meerwaarde van De Welzijnsknoop is de concentratie van verschillende diensten binnen één gebouw. U vindt er onder meer een infopunt, buurtwerk, een woonwinkel, Kind & Gezin, een jeugdpunt, een welzijnsbureau en een sociaal restaurant.

Ontdek hier een levendige ontmoetingsruimte waar iedere inwoner van Gentbrugge en Ledeberg terecht kan met sociale vragen. Maak kennis met de werking van De Welzijnsknoop alsook de inbedding binnen het ruimere stadsproject van Ledeberg.

Dit werkbezoek doet u met de fiets. We duimen voor mooi weer, maar denk toch aan gepaste (regen)kledij.​

Deze sessie draagt bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstelling:

Sustainable Development Goals_Dutch-03.jpg ​

De sociale gemeente: wat als uw bestuur alles uit de kast haalt opdat iedereen mee kan doen?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In