68

Werkbezoek De nieuwe Krook en het oude N.E.S.T.

14.00 - 16.30 UUR

De Krook, een initiatief van Stad Gent, de Universiteit Gent en Imec, meet zich heel wat identiteiten aan: een bibliotheek die klaar is voor de 21e eeuw. Een speerpunt van ondernemerschap en innovatie. Een cultureel kennisknooppunt waar iedere Gentenaar welkom is. Een baken van burgerparticipatie en onderzoek. Maar vooral een open huis dat uitnodigt tot ontmoeting.

Dit is een dubbel werkbezoek, want we gaan ook langs in de oude stek van de stadsbibliotheek. N.E.S.T. 'a new established state of temporality' is een project van Stadslabo, een consortium van vijf actieve organisaties in de stad: Timelab, KERK, TOTUM, Democrazy en Nucleus. N.E.S.T. is een plek voor debat en kritische reflectie, voor spel, stilte, kunst en ontmoeting, een haven waar dromen en experimenten gevierd worden.

Voor dit werkbezoek fietsen we van het ICC naar de Krook en terug (1,7 km). We duimen voor mooi weer, maar denk toch aan gepaste (regen)kledij.​

Deze sessie draagt bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstelling:​

Sustainable Development Goals_Dutch-12.jpg 

De sociale gemeente: wat als uw bestuur alles uit de kast haalt opdat iedereen mee kan doen?; De samenwerkende gemeente: hoe meer en beter realiseren door de maatschappelijke krachten te benutten die voorhanden zijn?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In