70

Werkbezoek Dampoort knapT OP!

14.00 - 16.30 UUR

​Dampoort knapT OP! is een pilootproject van OCMW Gent in samenwerking met CLT Gent vzw dat zich richt op noodkopers en noodeigenaars. Dit zijn mensen die weliswaar eigenaar zijn van een woning maar niet de middelen hebben om die op te krikken tot een duurzame, kwaliteitsvolle woonst. De Dampoortwijk heeft een aanpak die werkt en resultaten boekt op het gebied van woonkwaliteit en energie. We komen ook meer te weten over de principes, de uitgangspunten en de financiële en juridische basis van het model.

De sociale gemeente: wat als uw bestuur alles uit de kast haalt opdat iedereen mee kan doen?; De klimaat-neutrale gemeente: hoe maken we het klimaat tot een zaak van iedereen en van alle beleidsdomeinen?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In