28

Weg met het kadastraal inkomen?

12.30 - 13.30 UUR

Dat het kadastraal inkomen al lang geen weerspiegeling meer is van de waarde van de onroerende goederen in ons land, zal iedereen beamen. Dat betekent natuurlijk ook dat een van de belangrijkste gemeentelijke inkomstenbronnen, de opcentiemen op de onroerende voorheffing, op een betwistbare fiscale grondslag gebaseerd zijn.

Biedt de Nederlandse aanpak inspiratie voor een nieuw systeem? Bij onze noorderburen staan de gemeenten in voor de jaarlijkse waardering van de onroerende goederen. Die waarde geldt als basis voor de onroerendzaakbelasting, maar ook voor andere toepassingen, waaronder rijksbelastingen. Robbert Verkuijlen legt uit hoe het Nederlandse systeem werkt, en gaat in op uw concrete vragen.

Spreker
Robbert Verkuijlen is coördinator belastingen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Sustainable Development Goals_Dutch-16.jpg 

De samenwerkende gemeente: hoe meer en beter realiseren door de maatschappelijke krachten te benutten die voorhanden zijn?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In