18

In primeur: gemeente- en stadsmonitor

11.00 - 12.00 UUR

Hoe is het gesteld met de inwoners, de bedrijven, de woningen en de voorzieningen in de Vlaamse gemeenten? Welke financiële middelen zetten de lokale besturen in voor hun werking? Op deze en andere vragen biedt de gemeentemonitor een antwoord.

De gemeentemonitor is een omgevingsscanner die de brede omgeving van elk Vlaamse gemeente in beeld brengt. Hij bestaat uit een set van ongeveer 200 indicatoren, waarvan een 50-tal surveyindicatoren. Het is een uniek monitoringsinstrument waarbij voor elke gemeente op een uniforme manier zowel geregistreerde data als surveydata worden geïntegreerd in één rapport. De gemeentemonitor kan gebruikt worden voor het opmaken van een omgevingsanalyse aan de start van een nieuwe lokale bestuursperiode. Op die manier kan een bestuur haar strategische meerjarenplan onderbouwen met cijfergegevens. De monitor biedt ook de mogelijkheid tot benchmarking. Hierbij kan een gemeente zich vergelijken met gelijkaardige andere gemeenten en zijn eigen resultaten interpreteren.

U krijgt inzicht in het concept, de indicatorenset en hoe de rapportering er zal uitzien. Aan het einde van de sessie stelt het ABB nog enkele andere instrumenten voor zoals de bevraging samenleven in diversiteit en financiële profielen BBC.

De monitor is een coproductie tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de studiedienst van de Vlaamse Regering (departement Kanselarij en Bestuur).

Sprekers
Katie Heyse is adviseur kenniscentrum Agentschap Binnenlands Bestuur
Hilde Schelfaut is beleidsadviseur d​epartement Kanselarij en Bestuur (SVR)

Sustainable Development Goals_Dutch-16.jpg 

De samenwerkende gemeente: hoe meer en beter realiseren door de maatschappelijke krachten te benutten die voorhanden zijn?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In