38

Verkiezingen winnen met een wervende campagne

14.00 - 15.00 UUR

In deze sessie leert u een wervende campagne opzetten en op een effectieve manier met de beschikbare middelen (tijd, mankracht, geld) omgaan. Jan Bellens ondervroeg een aantal succesvolle burgemeesters naar hun geheime wapens achter hun beïnvloedend vermogen. Hij combineert deze inzichten met zijn expertise als politiek communicatiestrateeg. Op een overtuigende wijze deelt hij zijn ervaring en gaat met u een gesprek aan over authentiek campagnevoeren. Nadja Desmet van Socialemediaburo sluit af met frisse netwerktips.

Deze sessie is toegesneden op politieke campagnes in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Vanzelfsprekend zijn deze inzichten ook bruikbaar en vertaalbaar naar elk andere campagne gericht op het motiveren en overtuigen van een publiek.

Sprekers

Jan Bellens is communicatiestrateeg, zaakvoerder van EchtContent en enthousiaste trainer en coach van groepen. Van Jan Bellens verschijnt binnenkort "Hoe word ik burgemeester?: verkiezingen winnen in je gemeente."

Nadja Desmet is oprichtster van Socialemediaburo en voorheen medewerker van de VVSG. Het is haar ambitie om lokale besturen verder weg te wijzen op het socialemediapad op een authentieke en geïnspireerde manier. Nadja is auteur van "Het nieuwe campagne voeren."

De samenwerkende gemeente: hoe meer en beter realiseren door de maatschappelijke krachten te benutten die voorhanden zijn?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In