07

Uw gemeentelijke organisatie gedurfd vernieuwen

09.30 - 10.30 UUR

​Wat zijn de principes en uitganspunten achter uw vernieuwingsoperatie? Hoe blikt u terug op de organisatievernieuwing en welke aanbevelingen kunt ​u doen aan collega-besturen? We legden deze vragen voor aan Mechelen, Lommel en Lier die allen een grondige transformatie ondergingen. Kom uw ervarin​gen met hen delen.

Sustainable Development Goals_Dutch-16.jpg 

De samenwerkende gemeente: hoe meer en beter realiseren door de maatschappelijke krachten te benutten die voorhanden zijn?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In