08

Hoe toekomstbestendig is uw personeelsbeleid?

09.30 - 10.30 UUR

De goede werking van lokale besturen hangt in grote mate af van de manier waarop het human capital wordt aangewend. Hoe zorgt u ervoor dat de competenties en het engagement van de medewerkers optimaal worden ingezet en ten volle benut? Hoe zorgt u voor sterk leiderschap en performante teams? Hoe bouwt u een hrm-visie met aandacht voor competenties, diversiteit en flexibiliteit? Hoe aantrekkelijk bent u als werkgever? Slaagt u erin om de juiste mensen aan te trekken? En zoekt u die juiste competenties ook bij mensen die niet meteen zelf op de eerste rij staan als u een vacature uitschrijft?  Hoe garandeert u de continuïteit van de dienstverlening zo efficiënt mogelijk? Hoe verzoent u de behoefte aan flexibiliteit van de medewerkers met de steeds toenemende behoefte aan een 24/7 flexibele dienstverlening bij de burgers? ​

Een performant hr-beleid zodat de belangen van alle betrokken partijen worden behartigd, betekent in de praktijk niets minder dan tientallen bordjes tegelijkertijd in de lucht houden. Met antwoorden op deze en tal van andere vragen en aan de hand van concrete voorbeelden en inspirerende inzichten uit zijn verleden als topsporter, reikt Eddy Annys, managing director Randstad België,​ ​tijdens deze sessie handvatten aan om uw hr-beleid klaar te stomen voor de toekomst.  

Dit is een sessie georganiseerd door onze partner Randstad. 

De samenwerkende gemeente: hoe meer en beter realiseren door de maatschappelijke krachten te benutten die voorhanden zijn?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In