36

8-80 steden en gemeenten

14.00 - 15.00 UUR

Als een kind van 8 met zijn of haar grootouder van 80 alleen te voet of met de fiets kan, dan leven ze in een stad of gemeente die aantrekkelijk en toegankelijk is voor iedereen. Gil Penalosa, voorheen werkzaam vanuit Colombia en nu vanuit Canada, adviseert wereldwijd steden en gemeenten over manieren om hun gemeente of stad gezonder, leefbaarder en inclusiever te maken. Hij heeft veel aandacht voor de kwaliteit van het openbaar domein voor voetgangers en fietsers. Zo kwam hij tot het concept "8-80 cities".

Dit is een sessie georganiseerd door Fietsberaad Vlaanderen.

Sustainable Development Goals_Dutch-11.jpg 

De sociale gemeente: wat als uw bestuur alles uit de kast haalt opdat iedereen mee kan doen?; De klimaat-neutrale gemeente: hoe maken we het klimaat tot een zaak van iedereen en van alle beleidsdomeinen?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In