19

Problemen en kansen van een diverse samenleving

11.00 - 12.00 UUR

"De samenleving die zijn diversiteit productief weet te maken, heeft de beste papieren voor de toekomst." Professor Hans Boutellier licht zijn standpunt over de multi-etnische gemeente toe en spreekt over realisme in lokale politiek en over wederkerigheid als bestuurlijk programma. Hij maakt een onderscheid tussen de rechtsstaat, maatschappelijke participatie en cultuur. Onder het gemeenschappelijk motto "een diverse samenleving vraagt om geïnspireerde politiek" reflecteert burgemeester Bart Somers vanuit de Mechelse realiteit.

Sprekers
Hans Boutellier is bijzonder hoogleraar veiligheid en veerkracht aan de Universiteit van Amsterdam en Directeur van het Verwey–Joncker Instituut. Hij is auteur van onder andere De improvisatiemaatschappij (2011) en Het seculiere experiment (2016).

Bart Somers is burgemeester van Mechelen en werd verkozen tot beste burgemeester van de wereld. De jury loofde Bart Somers als een leider die toont dat mensen van verschillende landen en culturen samen trotse burgers zijn.

Sustainable Development Goals_Dutch-10.jpg 

De sociale gemeente: wat als uw bestuur alles uit de kast haalt opdat iedereen mee kan doen?; De samenwerkende gemeente: hoe meer en beter realiseren door de maatschappelijke krachten te benutten die voorhanden zijn?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In