30

Politisering van sociaal beleid en dienstverlening: vloek of kans?

12.30 - 13.30 UUR

De nakende integratie van gemeente en OCMW verscherpt een aantal vragen over de rol van de politiek in de maatschappelijke dienstverlening en het lokaal sociaal beleid. Het Bijzonder Comité "nieuwe stijl" is een kans om de rol van de politiek, van het ambtelijke management en de individuele maatschappelijke werker scherp te stellen. Terwijl de enen bang zijn dat individuele dossiers dreigen voorwerp te worden van enge politieke bemoeienis wijzen anderen op de kans dat bijvoorbeeld leefloondossiers een betere politieke (lees beleidsmatige) vertaling krijgen. Hoe maken we dat de integratie van gemeente en OCMW ook leidt tot een meer integraal lokaal sociaal beleid? Rudi Roose, docent Sociaal Werk aan de UGent, geeft scherpe voorzetten. Piet Van Schuylenberg, directeur Mens bij de VVSG, gaat dieper in op de uitdagingen voor lokale besturen.​

Spreker
Rudi Roose is docent Sociaal Werk aan de UGent. Hij is betrokken bij de Sociaal Werkconferentie van 2018 die zich zal buigen over hoe het rechtskarakter van het sociaal werk kan worden bewaakt en versterkt.

Piet Van Schuylenberg is directeur Mens bij de VVSG​. 

Deze sessie draagt bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstelling:​

Sustainable Development Goals_Dutch-16.jpg 

De sociale gemeente: wat als uw bestuur alles uit de kast haalt opdat iedereen mee kan doen?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In