17

Pleidooi voor verdichting en een ander woonbeleid

11.00 - 12.00 UUR

De noodzaak om dichter bij elkaar te wonen en werken is urgent, aldus de Vlaamse Bouwmeester. Velen zijn het in principe hiermee eens, alleen is het in de praktijk moeilijker te realiseren. Hoge appartementsblokken zijn omstreden, verdichten in landelijke dorpen is niet altijd haalbaar, oplossingen voor leegstand zijn complex. De Vlaamse Bouwmeester gaat de confrontatie aan met de tegenargumentatie, reikt instrumenten aan om in volgende bestuursakkoorden te kiezen voor een duurzaam woonbeleid en verduidelijkt de ondersteuning die hij aan lokale besturen wil bieden.

Spreker
Leo Van Broeck is Vlaamse Bouwmeester, burgerlijk ingenieur-architect, hoogleraar en medeoprichter van het architectenbureau Bogdan & Van Broeck. Hij is een man met missie, wil een mentaliteitswijziging doorvoeren en het volgebouwd Vlaanderen weer laten ademen.

Sustainable Development Goals_Dutch-11.jpg 

De klimaat-neutrale gemeente: hoe maken we het klimaat tot een zaak van iedereen en van alle beleidsdomeinen?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In