21

Met een brede bril kijken naar bijstand, werkloosheid en activering

11.00 - 12.00 UUR

 

Kijk met een brede bril naar werkloosheid en ontdek dat er ons meer te doen staat dan het bijschaven van de gekende activeringstrajecten. Want het merendeel van de bestaande activeringsdienstverlening richt zich enkel op de cliënt of de werkzoekende. Aan de basis ligt de vooronderstelling dat wanneer we de werkzoekende door het juiste traject laten gaan de kans op werk vergroot. Uitgebreid onderzoek in Nederland naar de resultaten van activeringstrajecten laat een weinig fraai beeld zien. Dat is misschien niet zo verwonderlijk als we de arbeidsmarktproblemen vanuit een systemische bril bekijken, waarin de begeleiders, de bemiddelaars, de bemiddelingsdiensten, de politiek, de werkgevers en de werkzoekenden elk hun rol spelen. Daarnaast hangen kansen van steuntrekkers en werkzoekenden sterk af van de beeldvorming die er bestaat over hen.

Drie sprekers houden een sprankelend en inspirerend betoog over verschillende onderdelen van de analyse en brengen onorthodoxe zienswijzen onder de aandacht.

Begeleiding
Peter Cousaert, stafmedewerker VVSG voor lokaal sociaal beleid en activerings- en werkgelegenheidsbeleid

Sustainable Development Goals_Dutch-08.jpg ​

De sociale gemeente: wat als uw bestuur alles uit de kast haalt opdat iedereen mee kan doen?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In