53

Verhalen over stad en gemeente: inspiratie uit de toekomst

15.30 - 16.30 UUR

Er liggen zoveel mooie, soms ook moeilijke uitdagingen en kansen te wachten. Nicole Rijkens (Pantopicon) deelt met u, aan de hand van een verkenning op het wereldwijde web, toekomstverhalen voor stad en gemeente. Zij licht ook toe hoe toekomstverkenningen, als instrument, in de eigen lokale beleidscontext ingezet kunnen worden.

Spreker
Nicole Rijkens – Klomp doet onderzoek naar toekomstverkenningen en hoe deze gebruikt kunnen worden als innovatie-instrument binnen beleid en bestuur. Ze doet dit zowel op academisch niveau in het International Centre for Integrated assesment and Sustainable development (ICIS) aan de universiteit van Maastricht als in de praktijk vanuit Pantopicon, een bureau dat organisaties begeleidt op vlak van toekomstverkenningen en visieontwikkeling.

 

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In