10

Trefzeker en veilig digitaliseren

09.30 - 10.30 UUR

​​De digitalisering wijzigt fundamenteel onze manier van werken en communiceren. Deze ingrijpende veranderingen zien we ook in de verzekeringsactiviteit. Verzekeringen worden digitaal onderschreven, het beheer van schadegevallen gebeurt online en talrijke tools verhogen de efficiëntie van onze preventie-initiatieven.

In deze nieuwe geglobaliseerde en gedigitaliseerde wereld zijn we ook kwetsbaar voor nieuwe risico's als hacking of cyberaanvallen. Een doeltreffende bescherming vraagt een geïntegreerde aanpak met aandacht voor preventie, monitoring en tussenkomst bij schade. De 'Ethias Cyber Protection' biedt dit totaalpakket dankzij de samenwerking met het gespecialiseerd bedrijf, Sogeti Belux. Het verzekeringsluik bestaat uit een product dat zowel de burgerlijke aansprakelijkheid als de gegevensbescherming dekt.

Met Ethias Cyber Protection bent u meteen ook voorbereid voor de implementering van de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van toepassing wordt.

Sprekers
Geert Vandenwijngaert is adviseur bij Ethias. Hij is gespecialiseerd in de aansprakelijkheid van lokale besturen, hun mandatarissen en personeelsleden.​

Patricia Cordonnier is ​solution sales manager ​ bij Sogeti en heeft meer dan 20 jaar ervaring in advies op vlak van strategie en management. De laatste jaren legt zij hierbij een bijzondere focus op cyberveiligheid.

Dit is een sessie georganiseerd door onze partner Ethias. ​

De slimme gemeente: hoe technologie inzetten om maatschappelijke vragen op te lossen?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In