49

De burger en ambtenaar centraal met digitale dienstverlening

15.30 - 16.30 UUR

Dit is een sessie georganiseerd door onze partner Cipal-Schaubroeck.

In deze sessie tonen we aan hoe de digitale omslag kunnen realiseren en maakt u kennis met enkele veelbelovende "intelligente" nieuwigheden, die weldra binnen handbereik komen van lokale overheden .

We tonen u praktijkverhalen uit de gemeentelijke en OCMW-dienstverlening. Want in alle domeinen van het openbaar bestuur zoals burgerzaken, financiën en welzijn versnellen de mogelijkheden om digitaal zaken te doen en in te spelen op verwachtingen van burgers om geholpen te worden wanneer hen dat het beste uitkomt. Dienstverlening is daarbij niet langer gebonden aan het gemeentehuis. Noch voor de burger, noch voor de ambtenaar. Lokale overheden dienen echter in de digitale netwerksamenleving ook hun sterkte van burgernabij bestuur te behouden, en dus ook in deze nieuwe context aanwezig te zijn waar haar burgers of medewerkers zijn. Zonder beperkingen van openingsuren of locatie. Vanop elke plaats, op elk moment, willen burgers en ambtenaren hun ding kunnen doen. Dit alles in een complexe omgeving. Met meer actieve participatie en betrokkenheid van burgers en medewerkers dan ooit tevoren.

Intelligentie binnen de digitale werkplek of het E-loket wordt daarbij belangrijker. Technologie ter ondersteuning van ambtenaar en burger. Overheden spelen daar op in door diensten digitaal aan te bieden en door inzichten uit hun data te genereren. Digitale dienstverlening wordt dan ook in één adem genoemd met betere dienstverlening, minder hulpvragen via het loket, meer mogelijkheden voor gespecialiseerde dienstverlening, meer diensten met hogere toegevoegde waarde en als resultaat een efficiënter dienstverleningsapparaat. Efficiënter voor de burger en ambtenaar. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden, laten we u zien, hoe gemeenten en OCMW's deze digitale omslag realiseerden.

Wilt  u uw bestuur transformeren naar een moderne digitaal bestuur, waar de burger en ambtenaar centraal staan? Neem deel aan deze sessie en deel in de ervaringen van uw collega's.

Sustainable Development Goals_Dutch-16.jpg 

De slimme gemeente: hoe technologie inzetten om maatschappelijke vragen op te lossen?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In