27

Bouwen aan vertrouwen in de politiek en de overheid

12.30 - 13.30 UUR

Integriteit van politici en personeelsleden is essentieel voor het vertrouwen in de publieke zaak. Deze sessie biedt inzicht in hoe een gemeenteraad, een college en een overheidsorganisatie zich kunnen sterken op het vlak van integer handelen en het nemen van moreel juiste beslissingen.

U bent als politicus kwetsbaar op het vlak van integriteit; u gaat om met vertrouwelijke informatie; u bent permanent blootgesteld aan een risico van belangenvermenging en u dient compromissen te sluiten die soms afwijken van uw eigen waarden of normen. Ook medewerkers moeten ingrijpende beslissingen nemen; denk aan het aankoopbeleid, het beheren van budgetten van cliënten of de ethische vragen in de zorg waarbij wetten, regels of voorschriften niet altijd uitsluitsel geven over wat moreel juist is. Persoonlijke overtuigingen en sociale normen an sich kunnen niet de maatstaf zijn.

Deze sessie gaat moeilijke vragen niet uit de weg. We expliciteren hoe recht kan gedaan worden aan respectievelijk de professionele waarden van de politiek en de overheid, de partijpolitieke waarden van politici en de persoonlijke waarden van een politicus of een personeelslid. U krijgt een heldere voorsmaak hoe u beter kunt ​omgaan met lastige morele vragen en tegelijk maakt u kennis met een integriteitscan en een deontologische code die de VVSG ontwikkelde samen met Governance & Integrity.

Sprekers
Alexander de Waele is directeur, adviseur en trainer bij Governance & Integrity voor België. Tevens werkt hij samen met het Centrum Leo Apostel aan de Vrije Universiteit Brussel, is docent op de hogeschool in Gent en studeerde filosofie in Gent, Leuven en Brussel.

Julien Topal is eveneens adviseu​r en trainer van Governance & Integrity.

In België werkt Governance & Integrity met publieke en semipublieke instellingen alsmede met (raden van bestuur van) private ondernemingen, al dan niet beursgenoteerd en in het bijzonder in de financiële sector. De focus ligt steeds op de link tussen deugdelijk bestuur en integriteit.

Sustainable Development Goals_Dutch-16.jpg 

De samenwerkende gemeente: hoe meer en beter realiseren door de maatschappelijke krachten te benutten die voorhanden zijn?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In