48

Met Alexander D’Hooghe leren uit Oosterweel

15.30 - 16.30 UUR

Twintig jaar lang hebben de discussies over Oosterweel en de ontsluiting van de Antwerpse ring het nieuws beheerst. Tot Alexander D'Hooghe aangesteld werd als overkappingsintendant; hij bracht iedereen - van de stad Antwerpen, over de Vlaamse regering tot de burgerbewegingen Ademloos, stRaten-generaal en Ringland - met succes rond de tafel. Wij vroegen hem een inkijk te geven in zijn aanpak, in de hefbomen om voorbij de conflicten te geraken en een basis te vinden om beslissingen te nemen in een context van tegengestelde belangen en visies.

De vraag is urgent, want botsingen à la Oosterweel – denk aan de aanleg van een windmolenpark, een ambitieus stadsvernieuwingsproject, de herinrichting van een dorpskern, de invoering van een nieuw circulatieplan of de uitbreidingsplannen van een bedrijf – zorgen geregeld voor impasses. De sociale spanningen zijn vaak nog complexer dan het ruimtelijk programma of de financieel-juridische constructies.

We nodigen u uit voor een lezing die uitdaagt om de sociale realiteit van ruimtelijke projecten van bij de start te erkennen, te integreren en werkwijzen te introduceren die ruimtelijke projecten fundamenten en draagkracht geven ook in sociale zin.

Spreker
Alexander D'Hooghe is architect, stedenbouwkundige en sinds 2016, samen met zijn bureau voor urbanism en architectuur ORG Permanent Modernity, door de Vlaamse regering aangesteld als overkappingsintendant van Oosterweel. Hij doceert aan het befaamde Massachusetts Institute of Technology (MIT) en leidt er het Center for Advanced Urbanism dat de evolutie van steden en de impact van technologische revoluties bestudeert. Zijn bureau ORG Permanent Modernity heeft vestigingen in Brussel, Boston en New York.​

Alexander D'Hooghe volgde bij zijn Oosterweel-aanpak een werkwijze  die hij al met succes hanteerde voor 'Rebuild by Design', het project voor de wederopbouw van New York na de verwoestende doortocht van de orkaan Sandy een paar jaar geleden. Naast de overheden en experts betrok hij daar ook de lokale bevolking bij de wederopbouw en stond hij onder andere voor de uitdaging om de economische belangen van ondernemers te verzoenen met de ecologische uitgangspunten van de groene beweging.

Sustainable Development Goals_Dutch-17.jpg 

De klimaat-neutrale gemeente: hoe maken we het klimaat tot een zaak van iedereen en van alle beleidsdomeinen?; De samenwerkende gemeente: hoe meer en beter realiseren door de maatschappelijke krachten te benutten die voorhanden zijn?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In