03

Sociale kwetsbaarheid: een lokale zorg

09.30 - 10.30 UUR

Volgens Frank Vandenbroucke hebben lokale besturen unieke troeven in handen om leefomgevingen eerlijker en rechtvaardiger te maken. Hij onderbouwt en illustreert deze stelling met rijke wetenschappelijke inzichten over armoede en bijstandsbeleid. Bovendien kan hij dit toetsen aan zijn ervaringen als politicus op de verschillende beleidsniveaus.

Verwacht een concreet, helder en ge├źngageerd betoog gelet op de urgentie. Want onze samenleving verandert en het ruwe materiaal wordt nog harder. Er is meer migratie; er zijn minder stabiele gezinnen; de armoede neemt toe; meer mensen staan er alleen voor en de samenleving eist almaar meer van ieder van ons. De centrale overheden nemen wel maatregelen maar de kruisbestuiving dient lokaal te gebeuren. Lokale besturen staan het dichtst bij de mensen en weten wat er in hun gemeente leeft. Ze hebben de troeven in handen om hier positief op in te spelen. Niet alleen, maar in verbinding met andere maatschappelijke organisaties en liefst ook met andere gemeenten.

Spreker
Frank Vandenbroucke was minister in de Vlaamse en de federale regering. Nu is hij hoogleraar aan de universiteiten van Amsterdam en Antwerpen. In 1999 behaalde hij in Oxford een doctoraat over sociale rechtvaardigheid. Dit thema blijft zijn academische loopbaan kleuren.

 Sustainable Development Goals_Dutch-10.jpg

De sociale gemeente: wat als uw bestuur alles uit de kast haalt opdat iedereen mee kan doen?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In