51

Jongeren in precaire situaties vooruit helpen

15.30 - 16.30 UUR

Kwetsbare jongeren zoeken hun eigen weg in de maatschappij, maar stoten nog al te veel op onnodige barrières in de hulpverlening. Aan de hand van hun getuigenissen en samen met de partners in de hulpverlening zoeken we naar oplossingen en beleidsaanbevelingen.

Deze sessie verloopt in samenwerking met OCMW Mechelen.

Sustainable Development Goals_Dutch-10.jpg 

De sociale gemeente: wat als uw bestuur alles uit de kast haalt opdat iedereen mee kan doen?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In