50

Hoge verwachtingen van de eerstelijnszorg

15.30 - 16.30 UUR

Op de eerste lijn waar gezondheid en welzijn elkaar ontmoeten is een grondige herstructurering bezig. Vlaanderen vraagt een sterk engagement van de lokale besturen. Een lokaal bestuur krijgt de regie over het sociaal beleid binnen de gemeente en moet verbindingen maken tussen verstrekkers en organisaties in zorg en welzijn. Een hele uitdaging maar wel één met veel kansen voor het lokaal bestuur en zijn burgers. Professor Jan De Maeseneer legt uit wat zorgverstrekkers van het lokale bestuur verwachten. Het lokale bestuur van Aarschot nam zelf al het heft in handen en getuigt over hun rol binnen de grote contouren van de hervorming van de eerste lijn.

Sprekers
Jan de Maeseneer is professor aan de UGent, departement huisartsengeneeskunde.

Ivo Deckers is departementshoofd ouderenzorg van OCMW Aarschot.

Sustainable Development Goals_Dutch-03.jpg 

De sociale gemeente: wat als uw bestuur alles uit de kast haalt opdat iedereen mee kan doen?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In