47

Fusies: lap- of wondermiddel?

15.30 - 16.30 UUR

Op enkele plaatsen in Vlaanderen denken gemeenten eraan om in 2019 te fuseren. Elders is men van oordeel dat intensieve samenwerking, al dan niet binnen een stadsregio, een volwaardig alternatief is. Waarom kiezen sommige gemeenten voor fusies? Zijn er meer voordelen dan de beloofde schuldreductie? Moeten fusies verplicht worden? Waarom stappen andere (kleine) gemeenten bewust niet in een fusieproces? Of zien ze meer heil in een ambtelijke fusie? Verminderen fusies de behoefte aan intergemeentelijke samenwerking, of net niet? En hoe kunnen centrumsteden de banden aanknopen met de gemeenten in de rand?

Sprekers
We gaan hierover in gesprek met Kathleen Hutsebaut (burgemeester Zingem, een gemeente die verregaande fusieplannen met Kruishoutem heeft), Eric Vos (burgemeester Turnhout, een stad die wil investeren in sterke stadsregionale samenwerking) en Lieven Janssens (burgemeester Vorselaar, een gemeente die pleit voor intergemeentelijke samenwerking en ambtelijke fusie).

Sustainable Development Goals_Dutch-17.jpg 

De samenwerkende gemeente: hoe meer en beter realiseren door de maatschappelijke krachten te benutten die voorhanden zijn?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In