16

Smart cities tussen droom en daad

11.00 - 12.00 UUR

LogoKenniscentrumVlaamseSteden-244x150.jpg

Steden en gemeenten staan voor grote uitdagingen op het vlak van mobiliteit, afvalverwerking, energieverbruik, samenleven in diversiteit en het samenbrengen van werknemers en jobs. Biedt het smartcitiesconcept antwoorden? In vergelijking met Kopenhagen, Barcelona en Helsinki, de beste leerlingen in de Europese klas, hebben we nog heel wat in te halen maar ook in Vlaanderen staan smart cities sinds kort op diverse beleidsagenda's.

In het kader van die ontwikkeling steken we ons licht op bij Dave Carter. Hij was jarenlang actief in de stad Manchester, waar hij van 2004 tot 2014 hoofd was van het Agentschap digitale ontwikkeling (MDDA). MDDA coördineerde het Manchester Living Lab, een innovatiecentrum gericht op digitale technologieën en hun toepassingen ter ondersteuning van smart, alomvattende en duurzame economische groei. MDDA was ook verantwoordelijk voor strategische initiatieven en projecten in de stadsregio Manchester en voor de Europese gefinancierde projecten. Daarnaast was hij doorheen zijn loopbaan ook actief in Europese netwerken zoals de werkgroep Knowledge Society Forum binnen Eurocities en het Europees netwerk van Living Labs (ENoLL).  Momenteel doet hij onderzoek naar slimme steden en digitale insluiting in het Centre for Urban Policy Studies (CUPS) aan de Universiteit van Manchester en is hij voorzitter van de Adviesraad van de  Manchester Digital Lab dat inzet op innovaties in de stad.

Dave Carter wil zijn jarenlange  ervaringen in organisaties als de Manchester Digital Development Agency, ENoLL, Eurocities, graag met ons delen. Doorheen zijn loopbaan ontwikkelde hij inzicht in wat essentieel is voor lokale besturen als ze willen ontwikkelen tot 'smart'.  Naast de technologische aspecten hamert bij op de rol van data als vertrekpunt en het belang van de opschaling van oplossingen. Aangezien steden en gemeenten veel gemeenschappelijke uitdagingen hebben, pakken ze die het best samen aan. Samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en al dan niet georganiseerde burgers maar ook tussen steden en gemeenten onderling én met bovenlokale overheden, beschouwt hij als één van de kritische succesfactoren.​

 Sustainable Development Goals_Dutch-16.jpg

De slimme gemeente: hoe technologie inzetten om maatschappelijke vragen op te lossen?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In