16

Smart cities tussen droom en daad

11.00 - 12.00 UUR

LogoKenniscentrumVlaamseSteden-244x150.jpgSteden en gemeenten staan voor grote uitdagingen op het vlak van mobiliteit, afvalverwerking, energieverbruik, samenleven in diversiteit en het samenbrengen van werknemers en jobs. Biedt het smartcitiesconcept antwoorden? In vergelijking met Kopenhagen, Barcelona en Helsinki, de beste leerlingen in de Europese klas, hebben we nog heel wat in te halen maar ook in Vlaanderen staan smart cities sinds kort op diverse beleidsagenda's.

In het licht van die ontwikkeling steken we ons licht op bij een man wiens hele professionele loopbaan in het teken staat van smart cities. Jarmo Eskelinen is een goudmijn aan visie én ervaringen en wil die graag met ons delen. Zijn ervaringen in organisaties als 6Aika, Forum Virium, Enoll, OASC en Future Cities Catapult maken dat hij al doende heeft geleerd wat essentieel is voor lokale besturen als ze willen ontwikkelen tot 'smart'.  Naast de technologische aspecten hamert bij op de rol van data als vertrekpunt en het belang van de opschaling van oplossingen. Aangezien steden en gemeenten veel gemeenschappelijke uitdagingen hebben, pakken ze die het best samen aan. Samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en al dan niet georganiseerde burgers maar ook tussen steden en gemeenten onderling én met bovenlokale overheden, beschouwt hij als één van de kritische succesfactoren.

Spreker
Jarmo Eskelinen was van 2006 tot 2016 CEO van Forum Virium Helsinki. Hij is sinds 2006 lid en van 2012 tot 2015 voorzitter van het European Network of Living Labs. Bij de ontwikkeling van de Six City Strategy in Finland was hij nauw betrokken. Sinds 2015 is hij Task Force-lid bij OASC en sinds 2016 Chief Innovation & Technology Officer bij Future Cities Catapult.

Forum Virium Helsinki is het innovatie-agentschap van de Groep Stad Helsinki. Zij ontwikkelen nieuwe digitale diensten en stedelijke innovaties in samenwerking met bedrijven, de stad Helsinki, andere publieke actoren en de inwoners van Helsinki.

Het European Network of Living Labs (ENoLL) is de internationale federatie van Living Labs in Europa en wereldwijd. ENoLL werd opgericht in november 2006 onder het Finse Europese voorzitterschap.

6AIKA (Six City Strategy) is de samenwerking van de zes grootste steden in Finland om hun gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken. Gestart in 2014 , looptijd tot 2020.

Open & Agile Smart Cities (OASC) is een 'city-driven' non-profitorganisatie met als doel een smartcitymarkt te creëren gebaseerd op de behoeften van steden. OASC biedt een stedennetwerk over de hele wereld de mogelijkheid om interessante praktijken te delen, resultaten te vergelijken en verkopers (en city) lock-in te vermijden.

Future Cities Catapult heeft als missie stedelijke innovatie bevorderen, Britse bedrijven laten groeien en steden leefbaarder maken. Problemen van steden lost Future Cities Catapult op door bedrijven, universiteiten en stadsleiders samen te laten werken. Vanuit haar Urban Innovation Center in Londen biedt zij faciliteiten en expertise om de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten te ondersteunen, alsook de mogelijkheden om samen te werken met anderen, ideeën te testen in echte stedelijke settings en bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Zodra bewezen is dat ze werken, helpt Future Cities Catapult bij het verspreiden van ideeën en modellen naar steden over de hele wereld.

Sustainable Development Goals_Dutch-11.jpg 

De slimme gemeente: hoe technologie inzetten om maatschappelijke vragen op te lossen?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In