39

Democratie is doen

14.00 - 15.00 UUR

​Terwijl we voortdurend klagen over democratie, verandert ze door een veelheid van lokale democratische praktijken.  Democratie is doen.  Daar zit geen groot plan achter; het gaat niet rechtlijnig naar een nieuw democratisch model.  Dat gewenste model kennen we zelfs niet en het ideale model bestaat niet.  De praktijken zijn het model.

In deze sessie nemen we u mee op verkenning doorheen de fascinerende wereld van de lokale democratie.  Verwacht geen zekere antwoorden; het zijn immers uw antwoorden die de lokale democratie nu al aan het vernieuwen zijn. 

Verkiezingen leken lang de democratische hoogmis, burgerparticipatie was de gedoogde uitzondering.  Nu lijkt het omgekeerd.  Moeten we de verkiezingen nog wel willen redden en wat is de toekomst van politieke partijen?  In de lokale verkiezingen in Barcelona, Madrid en Rome werden klassieke partijen weggeveegd.  Een droombeeld of een doembeeld voor Vlaanderen?  Al in 2018?       

Spreker​
F
ilip De Rynck is hoogleraar bestuurskunde aan de UGent. Hij leidt tal van onderzoeksprojecten en studieopdrachten in steden en gemeenten. Het functioneren van de lokale democratie en de dynamiek tussen politici, ambtenaren en burgersamenleving vormen een rode draad in zijn loopbaan.

Sustainable Development Goals_Dutch-16.jpg 

De samenwerkende gemeente: hoe meer en beter realiseren door de maatschappelijke krachten te benutten die voorhanden zijn?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In