26

De toekomst van werk in digitale tijden

12.30 - 13.30 UUR

Technologische ontwikkelingen als robotisering, blockchain, kunstmatige intelligentie zullen hun impact hebben op werk, op de toekomst van werk en o.a. ook op de jobprofielen die overheden nodig hebben. Zullen robots en automatisering ons van vervelende klussen verlossen of pikken ze juist onze jobs in? Blijft er voor genoeg mensen interessant werk over en wie zal uit de boot vallen? Welke vaardigheden zullen in de toekomst in overheidsdiensten de belangrijkste worden? Geert Van Hootegem geeft zijn blik op de toekomst van werk in tijden van digitalisering en argumenteert hoe we ons het best voorbereiden op de veranderingen die op ons afkomen.

Spreker
Geert Van Hootegem is professor arbeidssociologie aan de KULeuven. Hij heeft een duidelijke visie hoe we werk anders en beter kunnen organiseren. Vanuit deze gedrevenheid stond hij mee aan de wieg van Flanders Synergie.

Sustainable Development Goals_Dutch-08.jpg 

De slimme gemeente: hoe technologie inzetten om maatschappelijke vragen op te lossen?; De samenwerkende gemeente: hoe meer en beter realiseren door de maatschappelijke krachten te benutten die voorhanden zijn?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In