29

De politionele aanpak van radicalisering en terrorisme: meer dan een keuze tussen harde en zachte aanpak

12.30 - 13.30 UUR

In deze tijden van terreur(dreiging) staat de lokale politie onder druk. Welke keuzes moet zij maken? Meer politie inzetten voor bewaking- en beveiligingsopdrachten en toezicht bij lokale evenementen? Maar wat betekent dat voor haar gemeenschapsgerichte politietaken? Welk lokaal politiebeleid hebben we nodig? Jeroen Maesschalck maakt u wegwijs in dit spanningsveld.

Spreker
Jeroen Maesschalck is hoogleraar aan de faculteit Rechtsgeleerdheid (Criminologie) KULeuven en is coördinator van de onderzoekslijn 'beleid en management in het criminologisch domein', waar hij zich o.m. toelegt op integriteit en integriteitsbeleid in politieorganisaties.

Sustainable Development Goals_Dutch-16.jpg 

De sociale gemeente: wat als uw bestuur alles uit de kast haalt opdat iedereen mee kan doen?; De samenwerkende gemeente: hoe meer en beter realiseren door de maatschappelijke krachten te benutten die voorhanden zijn?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In