12

De afvalwerven van 2020

09.30 - 10.30 UUR

Gemeenten nemen hun afvalbeleid zeer ter harte. Ze zoeken naar nieuwe mogelijkheden om het restafvalcijfer verder te doen dalen, stropen de mouwen op om samen met inwoners de gemeente netter te maken en experimenteren met een rondtrekkend recyclagepark. Op deze sessie maakt u kennis met frisse ideeën en doordachte goede praktijken rond lokaal afvalbeheer.

  • BEST-zak voor boeken, elektro, speelgoed en textiel: kleine potentieel herbruikbare spullen worden opgehaald door de lokale kringloopcentra.
  • Het rondreizend recyclagepark zet voor één keer zijn tenten op bij het buurtcentrum of in een woonwijk.
  • Afval dat op het verkeerde moment buitengezet wordt, een pmd-zak die blijft staan met een rode sticker erop? De afvalsteward spreekt mensen aan en zoekt mee naar een oplossing.
  • Experimenteren met vijf verschillende soorten zakken en één ophaalronde.
  • De inzet van camera's in bij sluikstorten.
  • Een eigenzinnig vuilnisbakkenplan zorgt een nettere gemeente.
  • Multidisciplinaire teams de netheid van de wijk aan samen met bewoners.
  • Hoe bereik je mensen die uit de boot vallen als het om sorteren en afvalpreventie gaat?
  • Afval gaat ondergronds.

Sustainable Development Goals_Dutch-12.jpg 

De klimaat-neutrale gemeente: hoe maken we het klimaat tot een zaak van iedereen en van alle beleidsdomeinen?; De samenwerkende gemeente: hoe meer en beter realiseren door de maatschappelijke krachten te benutten die voorhanden zijn?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In