12

De afvalwerven van 2020

09.30 - 10.30 UUR

 ​Gemeenten nemen hun afvalbeleid zeer ter harte. Ze zoeken naar nieuwe mogelijkheden om het restafvalcijfer verder te doen dalen, stropen de mouwen op om samen met inwoners de gemeente netter te maken en experimenteren met een rondtrekkend recyclagepark. Op deze sessie maakt u kennis met frisse ideeën en doordachte goede praktijken rond lokaal afvalbeheer.

BEST-zak voor boeken, elektro, speelgoed en textiel
Maak kennis met een nieuwe manier om kleine potentieel herbruikbare spullen in te zamelen. Ophaling en sortering gebeurt door de lokale kringloopcentra en geeft het project ook een sterk sociaal accent. Enkele gemeenten spelen hierin samen met hun afvalintercommunale een pioniersrol. Jan Buysse van afvalintercommunale INCOVO geeft tekst en uitleg bij de BEST-zak.

Het rondreizend recyclagepark
Het recyclagepark zet voor één keer zijn tenten op bij het buurtcentrum of in een woonwijk. Doel: wie niet op het recyclagepark geraakt, de kans geven om het afval dat u niet kunt meegeven met de inzamelrondes aan huis, toch te sorteren en af te geven. De inwoners van gemeenten in de regio Mechelen-Lier, het werkingsgebied van afvalintercommunale IVAREM, krijgen alvast de kans om dit concept uit te testen. Tim Lenaerts​ van IVAREM, vertelt meer over de praktische aanpak en de reacties van de bevolking op zo'n mobiele inzameling.

De afvalsteward komt eraan
Afval dat op het verkeerde moment buitengezet wordt, een pmd-zak die blijft staan met een rode sticker erop of een gemeenschappelijke papiercontainer waarin alles zit behalve papier: de afvalsteward spreekt mensen aan en helpt mee zoeken naar een oplossing. De Kempense gemeenten kunnen rekenen op een intergemeentelijke medewerker die de losse eindjes omtrent afvalbeheer zoveel mogelijk ter plaatse terug aaneen knoopt. Griet Bossaerts van IOK Afvalbeheer is de juist geplaatste persoon om u te informeren over het takenpakket en de aanpak die de afvalsteward hanteert.

Vijf verschillende soorten zakken en één ophaalronde
Kort samengevat is dat het OPTIMO-project, een proef die loopt in de Limburgse gemeente Lommel. Het intrigerende idee hierachter is dat u alle afval samen kunt inzamelen en dus heel wat verkeer van de weg houdt. De verschillend gekleurde zakken sorteren gebeurt achteraf. Walter Cremers, schepen in Lommel, vertelt samen met Kris Somers van Limburg.net over de opstart en het verloop van dit project waarvoor ze de mosterd in het noorden van Europa haalden.

Voor een nette gemeente (1): camera's inzetten bij sluikstorten
Op plaatsen waar men regelmatig een sluikstort aantreft, kan het inzetten van camera's een mogelijkheid bieden tot handhaving. De plaatsing en het gebruik van een camera kan echter zowel op technisch als juridisch vlak een uitdaging zijn. Afvalintercommunale Mirom Menen bouwde hier de laatste jaren expertise rond op. Joris Vandecasteele van Mirom Menen staat klaar om de opgedane ervaringen met u te delen.

Voor een nette gemeente (2): buurt aan de beurt
Met de actie Buurt aan de Beurt slaan de Willebroekse gemeentediensten, politie, plaatselijke verenigingen en buurtbewoners de handen ineen om een buurt te verfraaien. Twee keer per jaar komt een andere buurt aan bod. Verschillende gemeentediensten werken samen en ook de buurtbewoners worden actief betrokken. Met de steun van Vlaanderen Mooi en de Mooimakers zet Willebroek nu nog meer in op de professionalisering van het beleid en een integrale aanpak van zwerfvuil en sluikstorten. Eenke Tratsaert uit Willebroek geeft tekst en uitleg.

Vuilnisbakken in uw gemeente: waar staan ze en wat zit erin?
Minder vuilnisbakken in de gemeente betekent een nettere gemeente. Klinkt deze bewering u als een flinke portie onzin in de oren? Kom luisteren naar het verhaal van Maaike De Ridder van Interza over hun aanpak van het vuilnisbakkenplan in de gemeenten Steenokkerzeel en Zaventem.

Kansengroepen bereiken
Een aantal mensen komt nooit naar het recyclagepark, anderen zetten nooit een restafvalzak buiten. De sorteerregels en de ophaalkalender vallen elk jaar in de brievenbus, mensen kunnen een app downloaden zodat ze de ophaaldag niet vergeten, alle info staat op de webstek van de gemeente en er is ook nog een gratis infolijn. Hoe bereik je mensen die uit de boot vallen als het om sorteren en afvalpreventie gaat? IVM, de afvalintercommunale uit het Meetjesland, stelde een gids op. Jean-Marie Staelens van IVM licht toe.

Afval wegbrengen
In de smalle straten van het centrum is het lastig werken voor een ophaalwagen. Bij de aanleg van een nieuwe woonwijk zet men in op een autoluwe omgeving en een duurzaam beheer. In dunbevolkte landelijke gemeenten legt een ophaalwagen soms heel wat kilometers af voor enkele kilo's papier. En aan zee willen tijdelijke bewoners hun afval kwijt op de dag dat ze vertrekken, niet op de dag dat de ophaalwagen langskomt… Een aantal gemeenten aan de Westkust en in de Westhoek deden de voorbije jaren in samenwerking met hun afvalintercommunale ervaring op met brengpunten. Ann Desagher van IVVO vertelt waarover het gaat.

Sprekers:

  • BEST-zak voor boeken, elektro, speelgoed en textiel: kleine potentieel herbruikbare spullen worden opgehaald door de lokale kringloopcentra – Jan Buysse, INCOVO
  • Het rondreizend recyclagepark zet voor één keer zijn tenten op bij het buurtcentrum of in een woonwijk – Tim Lenaerts , IVAREM
  • Afval dat op het verkeerde moment buitengezet wordt, een pmd-zak die blijft staan met een rode sticker erop? De afvalsteward spreekt mensen aan en zoekt mee naar een oplossing – Griet Bossaerts, IOK
  • Experimenteren met vijf verschillende soorten zakken en één ophaalronde – Walter Creemen en Kris Somers, Limburg.net
  • De inzet van camera's in bij sluikstorten- Joris Vandecasteele, MIROM
  • Een eigenzinnig vuilnisbakkenplan zorgt een nettere gemeente. Maaike De Ridder, INTERZA
  • Multidisciplinaire teams de netheid van de wijk aan samen met bewoners – Eenke Tratsaert, Willebroek
  • Hoe bereik je mensen die uit de boot vallen als het om sorteren en afvalpreventie gaat? Jean-Marie Staelens, IVM
  • Brengpunten voor afval – Ann Desagher, IVVO

Deze sessie draagt bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstelling:​

Sustainable Development Goals_Dutch-12.jpg 

De klimaat-neutrale gemeente: hoe maken we het klimaat tot een zaak van iedereen en van alle beleidsdomeinen?; De samenwerkende gemeente: hoe meer en beter realiseren door de maatschappelijke krachten te benutten die voorhanden zijn?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In