43

Bezielende leiders en veerkrachtige teams

14.00 - 15.00 UUR

Vanuit herkenbare metaforen laten we u ervaren waarom het klassieke (sturende) leiderschapsmodel niet meer werkt. In dezelfde lijn mist ons klassiek organisatiemodel vaak veerkracht en wendbaarheid om complexe vragen op te lossen of om aan de verwachtingen van burgers en medewerkers tegemoet te komen. Kom ontdekken welke leiderschapskwaliteiten we voeding moeten geven voor de organisaties van de toekomst.

Spreker
Daan Sorgeloos, docent VUB en AMS, Ginkgo consulting

Sustainable Development Goals_Dutch-16.jpg 

De samenwerkende gemeente: hoe meer en beter realiseren door de maatschappelijke krachten te benutten die voorhanden zijn?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In