42

Armoede in je hoofd en onder je vel

14.00 - 15.00 UUR

​Arm maakt ziek; ziek maakt arm. Mensen in armoede hebben een lagere levensverwachting omwille van een slechtere gezondheid. Armoede en gezondheid hebben een invloed op andere domeinen zoals minderwaardige huisvesting, gebrekkige participatie en ongezonde voeding. Los van structurele maatregelen die de centrale overheden moeten nemen, ondernemen lokale besturen ook zelf al heel wat actie om de gezondheid van hun burgers op te krikken.

We nodigen u uit voor praktijktafels waar de gezondheid van mensen in armoede centraal staat. Hoe behaalt u betere resultaten? Hoe werkt u aan gezondheid van cliënten op de sociale diensten? Wat zijn productieve samenwerkingsverbanden? Laat u inspireren.

Inleiding door Griet Briels, stafmedewerker armoedebeleid, thema gezondheid, Vlaams Netwerk tegen Armoede.​

 • OCMW Herent. Werken met de derdebetalersregeling op lokaal niveau. (Ann Knuts)
 • OCMW Hasselt i.s.m. provincie Limburg. Lokaal cliëntoverleg: met de cliënt rond de tafel op zoek naar gepaste hulp bij meervoudige problemen. (Hilde Vandeput en Katrien Vandenbempt)
 • Sensoa. Zanzu Lokal bracht hulpverleners van diverse organisaties in Deurne-Noord bij elkaar. Samen zochten ze naar oplossingen om drempels bij het praten over gezinsplanning met kwetsbare vrouwen weg te nemen (Kaat Van Bosstraeten).
 • OCMW Kortrijk. Budgetvriendelijk en gezond koken met 1-2-3 euro. (Wim Verbesselt en Arnout Vercruysse)
 • OCMW Mechelen. Het go-team gaat outreachend op zoek naar armoede en pakt deze aan vanuit een transversale bril. (Mieke Matthijs)
 • Geel. G(eelse) Care: ontschotting tussen eerste-, tweedelijn en de welzijnssector. (Mineke Viaene)
 • Gent. Wegwijs armoede Gent. Via huisbezoeken probeert de De Turkse Unie Gent ism het OCMW de hulpverlening dichter bij de burger te brengen en noden te detecteren. (Saban Gök)
 • Zottegem. Het lokaal netwerk Zottegem Zorgt. (Jeannine Bellens)
 • Antwerpen. Tuppercare via de sociaal adviseurs van de stad Antwerpen. (Belgiz Polat)
 • Sint-Niklaas. Tand-em, een innovatief pilootproject rond mondzorg. (Eline De Keulenaer)
 • Mol. Integraal werken rond armoede en gezondheid. (Sofie Vanbroekhoven en Nele De Wever)
 • Antwerpen. PANZA is een netwerk van organisaties die met zwangere vrouwen in armoede in contact komen. Zo wordt samenwerking, overleg en doorstroming van informatie rond deze gezinnen geoptimaliseerd. (Veerle Decorte​)
Deze sessie draagt bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstelling:

Sustainable Development Goals_Dutch-03.jpg 

De sociale gemeente: wat als uw bestuur alles uit de kast haalt opdat iedereen mee kan doen?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In