42

Armoede in je hoofd en onder je vel

14.00 - 15.00 UUR

Arm maakt ziek; ziek maakt arm. Mensen in armoede hebben een lagere levensverwachting omwille van een slechtere gezondheid. Armoede en gezondheid hebben een invloed op andere domeinen zoals minderwaardige huisvesting, gebrekkige participatie en ongezonde voeding. Los van structurele maatregelen die de centrale overheden moeten nemen, ondernemen lokale besturen ook zelf al heel wat actie om de gezondheid van hun burgers op te krikken.

We nodigen u uit voor praktijktafels waar de gezondheid van mensen in armoede centraal staat. Hoe behaalt u betere resultaten? Hoe werkt u aan gezondheid van cliƫnten op de sociale diensten? Wat zijn productieve samenwerkingsverbanden? Laat u inspireren.

Sustainable Development Goals_Dutch-03.jpg 

De sociale gemeente: wat als uw bestuur alles uit de kast haalt opdat iedereen mee kan doen?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In