41

Iedere gemeente, slimme gemeente?

14.00 - 15.00 UUR

Smart city maakte als term in korte tijd opgang. De voorbeelden komen vaak uit wereldsteden en ook in Vlaanderen zijn het de grootsteden die tot nog toe vooral van zich doen spreken. Is de toepasbaarheid van smartcityconcepten en ideeën echter beperkt tot grootstedelijke contexten? Moeten we het naast smart cities ook hebben over smart villages en smart regions? Hoe kunnen we in Vlaanderen voldoende capaciteit uitbouwen om als lokale besturen de uitdagingen in verband met internet of things, blockchain en andere technologische evoluties aan te kunnen?

Pieter Ballon houdt de belangrijkste uitdagingen voor lokale besturen tegen het licht. Vervolgens getuigt Sint-Truiden hoe een kleinere stad nieuwe technologieën gebruikt om zichzelf op de kaart te zetten. Vervolgens gaan we met u het gesprek aan.

Sprekers
Pieter Ballon is communicatiewetenschapper en historicus. Hij is professor aan de VUB en directeur bij iMinds, waar hij verantwoordelijk is voor de Smart City-activiteiten in Vlaanderen en Brussel. Met zijn boek over Smart Cities zette hij het concept in Vlaanderen op de kaart.

Carl Nijssens is schepen in Sint-Truiden en is onder meer bevoegd voor administratieve vereenvoudiging en digitalisering.​

Deze sessie draagt bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstelling:​

Sustainable Development Goals_Dutch-11.jpg 

De slimme gemeente: hoe technologie inzetten om maatschappelijke vragen op te lossen?

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Sign In