Een initiatief van

Reageer

Tijdelijk Anders Bestemmen in Vilvoorde

In april 2014 onthulden bewoners van de kanaalzone in Vilvoorde samen met burgemeester Hans Bonte hùn sculpturen. De projectontwikkelaar en de stad Vilvoorde willen hiermee het signaal geven dat deze buurt vandaag al volop leeft en dat de nieuwe ontwikkelingen daarop willen voortbouwen.

Project 'Tijdelijk Anders Bestemmen'
Stadsvernieuwing is een werk van lange adem, ook op de site van 4 Fonteinen. De herontwikkeling van het dertien hectaren voormalig industrieel terrein kent nog een doorlooptijd van enkele jaren. De stad Vilvoorde en de projectpartners van 4 Fonteinen (Matexi, PSR Brownfield Developers, Waterwegen en Zeekanaal NV) willen in de tussentijd de braakliggende terreinen tussen de Schaarbeeklei en het kanaal nuttig invullen met het project 'Tijdelijk Anders Bestemmen'. Daarvoor stelden ze het ontwerpbureau Studio Surplus aan. Op zaterdag 26 april stelden de initiatiefnemers de eerste projecten voor tijdens het grote lanceringsevenement van 4 Fonteinen. Blikvangers zijn de sculpturen, ontworpen naar de beeltenis van huidige buurtbewoners.

Enthousiaste buurtbewoners
Een dertigtal metalen sculpturen van buurtbewoners sieren vanaf nu het landschap en vormen zo een 'urban decor'. De silhouetten beelden de bewoners af met hun grootste passies. Het bestaande leven krijgt op die manier een gezicht, meerdere zelfs. De bewoners stelden met enige trots hun sculptuur voor. Eén van hen, Charles Brassine, loopt al 35 jaar elk jaar de 20 kilometer van Brussel en is afgebeeld als loper. Hij is erg enthousiast over het project: 'In 1979 werkte ik hier al, in de fabrieken, en heb ik dit gebied zien evolueren. Fijn dat men nu de huidige buurt vastlegt, om er gaandeweg de nieuwe mensen in te integreren. De sculpturen zijn erg mooi geworden!'

Loop- en wandelparcours
Tussen de werken aan het nieuwe centrale buurtplein van 4 Fonteinen en de bouwwerf van 't Sas, het eerste appartementsgebouw aan het water en het plein, en de oude Euroblansite is er heel wat 'wachtruimte' beschikbaar. Met tijdelijke invullingen willen de initiatiefnemers de buurt extra leven inblazen. Zowel op sociaal als op ruimtelijk vlak. Daarbij zal er zowel aandacht zijn voor de huidige als toekomstige bewoners en bezoekers. Naast de sculpturen ligt er een loop- en wandelparcours dat 4 Fonteinen verbindt met het centrum. Ze creëert een lus langs zowel de groene gedempte Zenne, het weidse kanaal als de historische sites. Een tijdelijke ingreep om een mooie wandeling te maken en voor sportievelingen om hun kilometers te halen.

De Zenne tot leven brengen
Surplus vroeg ook aan de vierdejaarsleerlingen uit het atheneum van Vilvoorde om enkele mythes over de Zenne uit te schrijven. Verzonnen verhalen die soms opduiken en die de lange geschiedenis van de buurt in de verf zetten. De bedoeling is om de Zenne zo terug tot leven te brengen. Deze mythes werden op postkaartjes gedrukt en geven het startschot van een blog-actie om nog meer verhalen over de Zenne met elkaar te delen. Deze rivier verdient het immers om wat meer onder de aandacht te komen.
[Annelies Van der Donckt]  

Succesfactoren

  • 1. Stedenbouwkundig onderzoek als basis
  • 2. Coproductie privaat publiek
  • 3. Participatief traject: bewoners betrokken in uitwerking
  • 4. Ondersteuning extern bureau
  • 5. Versterken leefbaarheid en identiteit van de buurt