Een initiatief van

Reageer

In Vilvoorde trekken kinderen buurtwerking op gang

In 2013 werd de 'Zomer van Broek' uit de grond gestampt. De stad stelde een oude loods, ter beschikking aan de buurt. Al snel palmden de kinderen de plek in. Samen met twee studenten richtten ze de loods in en werden tal van (spel)activiteiten op poten gezet. Een wijkcomité zag het licht.

De zomer van het Broek ontstond na een ontwerpend onderzoek door Desmet Vermeulen architecten, ondersteund via een Europees onderzoeksproject (SPINDUS) door Marleen Goethals, in de wijk Broek. Gesprekken met buurtbewoners legden ruimtelijke en sociale noden bloot. De leegstaande loods bleek de perfect locatie om, mits enkele kleine aanpassingen, hierop een antwoord te bieden. Twee studentes 'Urban studies' boden zich vrijwillig aan om het project te begeleiden. Dit paste binnen een afstudeerwerk rond participatie. Zij lieten bewoners en kinderen grotendeels zelf bepalen wat ze wilden doen.

Door het succes van de activiteiten in en om de loods zag een wijkcomité het licht en onderzoekt de stad hoe dit initiatief verder kan wortelen in deze zeer diverse oude arbeidersbuurt. Het Broek is een oude volkswijk geprangd tussen het kanaal en de industriezone langsheen de Schaarbeeklei en maakt deel uit van het reconversieproject Watersite. De bevolking bestaat er vooral uit oudere autochtone bewoners en jonge gezinnen, vaak inwijkelingen van (Noord-) Afrikaanse origine. Het succes van initiatieven zoals het inschakelen van de loods in de buurtwerking spoorde Vilvoorde aan om te zoeken naar manieren om met de tijdelijkheid van bepaalde plekken om te gaan.

In overleg met Vilvoorde Development (PSR Brownfield Developer en Matexi) werd in het najaar van 2013 Studio Surplus aangeduid om een creatief traject uit te tekenen voor de tijdelijke invullingen op braakliggende terreinen en leegstaande panden in het Watersite gebied. De eerste resultaten zijn veelbelovend en spelen in op de behoefte om met diverse acties draagvlak te creëren voor het hele stedenbouwkundige reconversieproject op verschillende schaalniveaus.

[Annelies Van der Donckt]

Succesfactoren

  • 1. Stedenbouwkundig onderzoek als basis
  • 2. Noden van bewoners als uitgangspunt
  • 3. Participatief traject: bewoners bepalen mee wat gebeurt
  • 4. Beschikbaarheid en locatie loods
  • 5. Begeleiding door vrijwilliger

Thema's

    samenwerken; transitie; participatie; omgeving; vrijetijdsbeleid

Contact

Mark Borremans
Deskundige vrijwilligers en participatiebeleid stad Vilvoorde
T 02-255 79 93
mark.borremans@vilvoorde.be

Eva Fonteyn
Projectmanager Stadsontwikkeling Vilvoorde
T 02-255 47 68
eva.fonteyn@vilvoorde.be